FRA: När började reglera betyda att släppa fritt?

Förespråkarna för FRA-lagen hävdar att detta i själva verket är en förbättring gentemot tidigare. Förespråkarna försöker framhålla att det tidigare rådit laglöst land på signalspaningsområdet. En av mina kompisar Martin Eriksson, sa så här i anslagstavlan till ett event jag la upp för att bjuda in till demonstrationen den 18:e

Tyvärr Mårten.. Inte denna gång. Idag finns ingen kontroll över vad FRA avlyssnar.. Bara de anställdas samvete stoppar dem. Med lagen kommer det finnas kontroll.

Nu när jag läst på så kan jag konstatera att jag inte håller med Martin. Denna “reglering” är långt långt ifrån en förbättring. FRA-massrekryterar nu för att kunna svara mot den nya lagen, läste 250 personer någon stans men mins inte var det var. De kräver också tillträde till serverskåpen som innehåller knutpunkterna för det svenska Internets kontakt med omgivande länder och lämnar en fet nota kvar som operatörernas kunder sedan arrogant förväntas betala. En absolut omöjlighet utan det nu öppnade lagrumet.

Situationen som rådde tidigare, alltså utan regler, betydde i praktiken ett förbud, eller i alla fall en avsevärd begränsning av omfattningen. Beslutet den 18:e innebär ett obagränsad tillåtelse att avlyssna. Anledningen till detta har med teknikens natur att göra. För att kunna urskilja vad som är vad i internetsnöret som är misstänkt måste allt avslyssnas. Allt måste scannas och klassificeras. Det är precis detta som är kärnan i frågan. Själva scanningen är intrånget inte növändigtvis bara hur materialet sedan hanteras. Motiveringen av förslaget är ugefär som att säga att: “Avlyssning av alla svenskar är väl ok? bara vi lovar att glömma bort läst när vi är klara”

Att det är en maskin som utför det smutsiga arbetet är definitivt inte en förmildrande omständinghet snarare tvärt om. Bakom FRAs för ändamålet nyinskaffade datamaskin, som för övrigt anses vara den femte starkaste i världen, sitter människor. Människor som utan demokratisk insyn, med några få knapptryckningar kan lägga in nya sökbegrepp vilka i nästa sekund kan göra tiotusentals vanliga oskyltiga svenska och utländska medborgare till “misstänkta element”. Antalet misstänkta står sedan bara i relation till hur mycket resurser regeringen har lust att spendera på att har människor som läser materialet i detalj.

Resonemanget är ungefär som att säga att “Dödsstraff är ok. bara vi har en maskin som tar hand om själva dödandet”.

Det håller inte, det är inte värdigt, det är fel!

Det ligger i sakens natur att detta är smutsigt och till slut kommer att handla om rasistiska och grovt förenklad och vidrigt fördomsfull urval. Det har historien lärt oss. Ett exempel är antiterroristlagarna i USA. Dessa har inte lett till att någon terrorist officiellt ställts i för rätta. Däremot har tusentals människor kunnat hållas häktade i veckor för att de har arabiskt klingande namn och varit på en misstänkt plats. I de flesta fall har de inte ens fått veta vad de är misstänkta för.

Du kanske tänker att detta inte kan hända i Sverige, men den här lagen tillåter just detta. Personer i och utom Sverige kommer, om de anställda inom FRA anser att något verkar misstänkt, att spelas in och sparas i obegränsad tid. Dessutom vet vi att uppgifterna kan komma att säljas ut på den internationella spionmarknadens motsvarighet till blocket i utbyte mot information från till exempel USA.

Alltså, kära vänner. Innebär denna reglering en förbättring eller försämring?

Mitt krav är entydigt. Riv upp lagen och ersätt med ett generellt förbud. Avlyssningen ska bara kunna ske vid misstanke och brott och då bara enfter domstolsbeslut. Avlyssningen ska genomföras av polisen i enlighet med de regler som redan gäller på området med hjälp av operatörerna. Efter att avlyssningen är klar ska rubbet bli offentlig handling och den som avlyssnas ska kunna få sin sak prövad och ha rätt till skadestånd om det kan visas att avlyssningen varit obefogad.

Det vore en förbättring!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: