Ni glömmer det viktiga, Aftonbladet!

I en artikel i Aftonbladets nätbilaga skriver Lena Melin att i det partipoliktiska sverige är det självklart att en individ röstar för partilinjen då den egna personliga uppfattningen går emot partiets.

“För väljarna är det inte självklart. De har förespeglats att ledamöterna sitter på personliga mandat vilket de också gör – på pappret. Men i själva verket är det nästan alltid partierna som styr.
Årets viktigaste debatt handlade därför om självständighet. Väljarna förutsätter att deras politiker står upp för det de tror på. Partierna gillar det i teorin men hatar det i praktiken. I skärningspunkten mellan partipiska och självständighet slår det gnistor, uppstår tumult.
Därför var FRA-debatten viktig. Den gjorde mycket klart för väljarna att civilkurage inte alltid betalar sig i politiken. I skarp kontrast till vad de flesta hävdar.”

Problemet med Lena Melins resonemang är att i fallet med FRA-lagen var inte Centerns partilinje den viktiga. Här gällde uppslutning bakom alliansens dödsknäppa förslag, något som går stick i stäv mot riktningen om den personliga integriteten Centern principiellt gått till val på.

Advertisements

One Response to Ni glömmer det viktiga, Aftonbladet!

  1. yeslove says:

    Bortom princip, parti och block…

    “They know that there is a power somewhere — so organized, so subtle, so watchful, so interlocked, so complete, so pervasive — that they better not speak above their breath when they speak in condemnation of it.” – Woodrow Wilson, The New Freedom, 1913

    Kan det vara den här makten som trängt genom tid och rum ända fram till oss?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: